Rynkebehandling


Vi tilbyr rynkebehanding med Botox (Botulinumtoksin), et muskelavslappende middel som har blitt brukt innenfor medisinen i mange år. Rynker og linjer er en naturlig del av aldringen og en viktig del av det å bli eldre, men overdrevene pannerynker, kråketær (rynker rundt øynene) eller det vi kaller "sinnarynken" kan virke skjemmende og mange ønsker å redusere disse både av estetiske og medisinske grunner. Botulinium toxin blokkerer nerveimpulsen til små ansiktsmuskler og hindrer at disse trekker seg sammen, dette fører til at den overliggende huden glattes ut og rynkene/linjene reduseres.

Hvordan foregår behandlingen?

Botox injiseres fra en engangssprøyte med svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn er det lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver følelsen som et myggstikk.

Behandlingen tar ca 20-30 minutter, avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle.

Hva skjer etter behandlingen?

Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 3-4 timene bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet.

Du bør unngå å trene, samt ta badstue samme dagen du tar behandlingen. 

Unngå hodeplagg som capser, hjelm og lignende hvis du har tatt injeksjoner i pannen.

Du skal helst ikke ligge flatt på 6 timer etter behandlingen. 

Etter injeksjonen tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 14 dager før man får full effekt. Man bør ikke trene eller drikke alkohol 24 timer etter behandlingen.

Hvilke resultater kan jeg forvente?

Den varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første gangs behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen og eventuelt også få behandlet andre områder.

Hvor mange behandlinger bør jeg ta?

For å vedlikeholde optimal effekt bør du gjenta injeksjonene 2-3 ganger per år. Resultatene fra de første vitenskapelige studiene med Botox brukt mot rynker tyder imidlertid på at effekten varer lengre etter hver ny behandling.


Forsiktighetsregler:

De aller fleste kan ta denne behandlingen, men utføres ikke på gravide/ammende og aldersgrense for behandlingen er 21 år. 

For 1.gangs kunder for medisinsk rynkebehandling: 

Som 1.gangs kunde på behandlingen medisinsk rynkebehandling er det lovpålagt å ha en konsultasjon med ansvarlig lege for salongen. Du vil derfor få en melding med instrukser for dette.